Giấy Double A khổ A5, 70gsm, 1gram.

Double A
Giấy Double A khổ A5, 70gsm, 1gram.
831

32,000 VND

Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
Thông tin chi tiết về sản phẩm
Giấy Double A Khổ A5
Kích thước: A5(148mm x 210mm)
Định lượng: 70 gsm
Số lượng: 01 xấp/500 tờ


Sản phẩm cùng thương hiệu