Giấy Excel 80g, 500 tờ

Excel
Giấy Excel 80g, 500 tờ
418

100,000 VND

Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: Giấy Excel (khổ A4)
  • Định lượng: 80gms
  • Số lượng: 500 tờ/xấp