FUJI, 230gsm, Khổ 13cm X18cm, 100 tờ/xấp

FUJI
FUJI, 230gsm, Khổ 13cm X18cm, 100 tờ/xấp
620

36,000 VND

Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: FUJI
  • Định Lượng: 230gsm
  • Khổ giấy: 13cm X18cm
  • Số Lượng: 100 tờ/xấp

Sản phẩm cùng thương hiệu