FUJI, 230gsm, Khổ 15cm X 21cm, 50 tờ/xấp

FUJI
FUJI, 230gsm, Khổ 15cm X 21cm, 50 tờ/xấp
606

40,000 VND

Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: FUJI
  • Định Lượng: 230gsm
  • Khổ giấy: 15cm X 21cm
  • Số Lượng: 50 tờ/xấp

Sản phẩm cùng thương hiệu