FUJI, 230gsm, Khổ 15cm X 21cm, 50 tờ/xấp

FUJI
FUJI, 230gsm, Khổ 15cm X 21cm, 50 tờ/xấp
498

40,000 VND

Số lượng:
Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: FUJI
  • Định Lượng: 230gsm
  • Khổ giấy: 15cm X 21cm
  • Số Lượng: 50 tờ/xấp

Sản phẩm cùng thương hiệu