Giấy HP, khổ A6, 260g, 50 tờ/xấp

HP
Giấy HP, khổ A6, 260g, 50 tờ/xấp
529

250,000 VND

Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: Giấy HP, khổ A6
  • Định lượng: 260g
  • Số lượng: 50 tờ/ xấp

Sản phẩm cùng thương hiệu