Giấy HP Lụa, khổ A6, 50 tờ/xấp(1 mặt)

HP
Giấy HP Lụa, khổ A6, 50 tờ/xấp(1 mặt)
574

60,000 VND

Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: Giấy HP Lụa, khổ A6
  • Số lượng: 50 tờ/xấp(1 mặt)

Sản phẩm cùng thương hiệu