Giấy in ảnh HP, khổ A4, 260g, 20 tờ

HP
Giấy in ảnh HP, khổ A4, 260g, 20 tờ
851

70,000 VND

Số lượng:
Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
 
  • Loại giấy: Giấy in ảnh HP, khổ A4.
  • Định lượng: 260g
  • Số lượng: 20tờ/ xấp

Sản phẩm tương tự

Giấy in Parrot 2 mặt bóng  khổ A4, 300g, 50 tờ/xấp

Giấy in Parrot 2 mặt bóng khổ A4, 300g, 50 tờ/xấp

60,000 đ
Giấy in Parrot 2 mặt bóng  khổ A4, 160g, 50 tờ/xấp

Giấy in Parrot 2 mặt bóng khổ A4, 160g, 50 tờ/xấp

45,000 đ
Giấy in  Parrot 2 Couche  khổ A4, 260g, 50 tờ/xấp

Giấy in Parrot 2 Couche khổ A4, 260g, 50 tờ/xấp

55,000 đ
Giấy in Couche Parrot, khổ A4, 300g, 50 tờ/ xấp

Giấy in Couche Parrot, khổ A4, 300g, 50 tờ/ xấp

60,000 đ
Giấy in Couche Parrot, khổ A4, 280g, 50 tờ/xấp

Giấy in Couche Parrot, khổ A4, 280g, 50 tờ/xấp

58,000 đ
Giấy in Parrot 2 mặt bóng  khổ A4, 260g, 50 tờ/xấp

Giấy in Parrot 2 mặt bóng khổ A4, 260g, 50 tờ/xấp

55,000 đ
Giấy in Couche Parrot, khổ A4, 230g, 50 tờ/xấp

Giấy in Couche Parrot, khổ A4, 230g, 50 tờ/xấp

50,000 đ
Giấy in Couche Parrot, khổ A4, 160g, 50 tờ/xấp

Giấy in Couche Parrot, khổ A4, 160g, 50 tờ/xấp

45,000 đ
Giấy in thuốc 1 mặt Parrot, khổ A3, 130g,100 tờ/xấp

Giấy in thuốc 1 mặt Parrot, khổ A3, 130g,100 tờ/xấp

110,000 đ
Giấy in thuốc 1 mặt Parrot, khổ A4, 130g,100 tờ/xấp

Giấy in thuốc 1 mặt Parrot, khổ A4, 130g,100 tờ/xấp

55,000 đ
Giấy in thuốc 2 mặt Parrot, khổ A3, 140g,100 tờ/ xấp

Giấy in thuốc 2 mặt Parrot, khổ A3, 140g,100 tờ/ xấp

120,000 đ
Giấy in thuốc 2 mặt Parrot, khổ A4, 140g,100 tờ/ xấp

Giấy in thuốc 2 mặt Parrot, khổ A4, 140g,100 tờ/ xấp

60,000 đ
Giấy in Card Parrot, khổ A3, 230g, 50 tờ/xấp

Giấy in Card Parrot, khổ A3, 230g, 50 tờ/xấp

120,000 đ
Giấy in Card Parrot, Khổ A4, 230g, 50 tờ/ xấp

Giấy in Card Parrot, Khổ A4, 230g, 50 tờ/ xấp

60,000 đ
Giấy in Decal Parrot, khổ A6, 135g, 50 tờ/xấp

Giấy in Decal Parrot, khổ A6, 135g, 50 tờ/xấp

27,000 đ
Giấy in Decal Parrot, Khổ A4, 135g, 50 tờ/xấp

Giấy in Decal Parrot, Khổ A4, 135g, 50 tờ/xấp

50,000 đ
Giấy in ảnh Parrot (nền chữ Cam) khổ A4, 260g, 20 tờ

Giấy in ảnh Parrot (nền chữ Cam) khổ A4, 260g, 20 tờ

50,000 đ
Giấy in ảnh Parrot (nền chữ Cam) khổ 13cm x 18cm, 260g, 100 tờ

Giấy in ảnh Parrot (nền chữ Cam) khổ 13cm x 18cm, 260g, 100 tờ

90,000 đ
Giấy Parrot 230gsm, Khổ A3+, 20 tờ/xấp

Giấy Parrot 230gsm, Khổ A3+, 20 tờ/xấp

65,000 đ
giấy 4 em bé, 260gsm, Khổ 30cm X 40cm, 20 tờ/xấp

giấy 4 em bé, 260gsm, Khổ 30cm X 40cm, 20 tờ/xấp

230,000 đ
Giấy Parrot 230gsm, Khổ A3 30cm X 40cm, 20 tờ/xấp

Giấy Parrot 230gsm, Khổ A3 30cm X 40cm, 20 tờ/xấp

50,000 đ
Giấy Parrot 135gsm, Khổ 30cm X 40cm, 100 tờ/xấp

Giấy Parrot 135gsm, Khổ 30cm X 40cm, 100 tờ/xấp

100,000 đ
Giấy in Parrot  230gsm, khổ 10cm x15cm, 50 tờ/xấp

Giấy in Parrot 230gsm, khổ 10cm x15cm, 50 tờ/xấp

25,000 đ
Giấy in ảnh 1 mặt (Giấy dầu) khổ A4, 200g, 20tờ/ xấp

Giấy in ảnh 1 mặt (Giấy dầu) khổ A4, 200g, 20tờ/ xấp

55,000 đ
Giấy in ảnh 1 mặt, khổ A4, 115g, 100 tờ/xấp

Giấy in ảnh 1 mặt, khổ A4, 115g, 100 tờ/xấp

45,000 đ
Giấy 6 bé, khổ A4/, 270g, 20 tờ/xấp

Giấy 6 bé, khổ A4/, 270g, 20 tờ/xấp

50,000 đ
Giấy Card 2 mặt, khổ A4, 230g, 50 tờ/xấp

Giấy Card 2 mặt, khổ A4, 230g, 50 tờ/xấp

45,000 đ
Giấy in ảnh 2 mặt bóng, khổA4, 230g, 50 tờ/ xấp

Giấy in ảnh 2 mặt bóng, khổA4, 230g, 50 tờ/ xấp

50,000 đ
Giấy in ảnh 1 mặt (con két), khổ A4, 230g, 20tờ/ xấp

Giấy in ảnh 1 mặt (con két), khổ A4, 230g, 20tờ/ xấp

20,000 đ
Giấy 4 em bé, khổ A4, 260g, 20 tờ/xấp

Giấy 4 em bé, khổ A4, 260g, 20 tờ/xấp

115,000 đ
Giấy thuốc 2 mặt, khổ A4, 140g, 100 tờ/xấp

Giấy thuốc 2 mặt, khổ A4, 140g, 100 tờ/xấp

60,000 đ
Giấy thuốc 2 mặt, khổ A4, 110g,100 tờ/ xấp

Giấy thuốc 2 mặt, khổ A4, 110g,100 tờ/ xấp

50,000 đ
Giấy in Card 1 mặt, khổ A4, 230g, 50 tờ/ xấp

Giấy in Card 1 mặt, khổ A4, 230g, 50 tờ/ xấp

50,000 đ
Giấy Parrot Couche A4, 160g, 50 tờ/ xấp

Giấy Parrot Couche A4, 160g, 50 tờ/ xấp

50,000 đ
Giấy Decal, khổ A4, 135g, 50 tờ/xấp

Giấy Decal, khổ A4, 135g, 50 tờ/xấp

50,000 đ
Giấy Kodak, khổ A5, 230g, 100 tờ/xấp

Giấy Kodak, khổ A5, 230g, 100 tờ/xấp

40,000 đ
Giấy PARROT (nền bạc), khổ A4, 260g, 20 tờ/xấp

Giấy PARROT (nền bạc), khổ A4, 260g, 20 tờ/xấp

50,000 đ
Giấy in ảnh Parrot 1 mặt (Giấy dâu), khổ A4, 180g, 20 tờ/xấp

Giấy in ảnh Parrot 1 mặt (Giấy dâu), khổ A4, 180g, 20 tờ/xấp

16,000 đ
Giấy in ảnh Parrot 1 mặt, khổ A4, 135g, 100 tờ/xấp

Giấy in ảnh Parrot 1 mặt, khổ A4, 135g, 100 tờ/xấp

50,000 đ
Giấy in ảnh Parrot 1 mặt, khổ A4, 115g, 100 tờ/xấp

Giấy in ảnh Parrot 1 mặt, khổ A4, 115g, 100 tờ/xấp

45,000 đ

Sản phẩm cùng thương hiệu