HP RC (Chính Hãng), khổ 13cm X 18cm, 12 tờ/xấp

HP
HP RC (Chính Hãng), khổ 13cm X 18cm, 12 tờ/xấp
612

20,000 VND

Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: HP RC (Chính Hãng)
  • khổ giấy: 13cm X 18cm
  • Số lượng: 12 tờ/xấp

Sản phẩm cùng thương hiệu