Giấy ILFORD 1 mặt A4, 260g, 20tờ/ xấp

ILFORD
Giấy ILFORD 1 mặt A4, 260g, 20tờ/ xấp
451

100,000 VND

Số lượng:
Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: Giấy ILFORD 1 mặt A4
  • Định lượng: 260g
  • Số lượng: 20 tờ/xấp