Giấy ILFORD 1 mặt A4, 260g, 20tờ/ xấp

ILFORD
Giấy ILFORD 1 mặt A4, 260g, 20tờ/ xấp
601

100,000 VND

Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: Giấy ILFORD 1 mặt A4
  • Định lượng: 260g
  • Số lượng: 20 tờ/xấp