giấy 4 em bé, 260gsm, Khổ 30cm X 40cm, 20 tờ/xấp

Parrot
giấy 4 em bé, 260gsm, Khổ 30cm X 40cm, 20 tờ/xấp
776

230,000 VND

Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: 4 Em Bé
  • Định Lượng: 260gsm
  • Khổ giấy: 30cm X 40cm
  • Số Lượng: 20 tờ/xấp

Sản phẩm cùng thương hiệu