Giấy in ảnh Parrot (nền chữ Cam) khổ A4, 260g, 20 tờ

Parrot
Giấy in ảnh Parrot (nền chữ Cam) khổ A4, 260g, 20 tờ
894

50,000 VND

Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: Giấy in ảnh Parrot (nền chữ cam), khổ A4.
  • Định lượng: 265g
  • Số lượng: 20tờ/ xấp

Sản phẩm tương tự

Giấy in Parrot 2 mặt bóng  khổ A4, 300g, 50 tờ/xấp

Giấy in Parrot 2 mặt bóng khổ A4, 300g, 50 tờ/xấp

60,000 đ
Giấy in Parrot 2 mặt bóng  khổ A4, 160g, 50 tờ/xấp

Giấy in Parrot 2 mặt bóng khổ A4, 160g, 50 tờ/xấp

45,000 đ
Giấy in  Parrot 2 Couche  khổ A4, 260g, 50 tờ/xấp

Giấy in Parrot 2 Couche khổ A4, 260g, 50 tờ/xấp

55,000 đ
Giấy in Couche Parrot, khổ A4, 300g, 50 tờ/ xấp

Giấy in Couche Parrot, khổ A4, 300g, 50 tờ/ xấp

60,000 đ
Giấy in Couche Parrot, khổ A4, 280g, 50 tờ/xấp

Giấy in Couche Parrot, khổ A4, 280g, 50 tờ/xấp

58,000 đ
Giấy in Parrot 2 mặt bóng  khổ A4, 260g, 50 tờ/xấp

Giấy in Parrot 2 mặt bóng khổ A4, 260g, 50 tờ/xấp

55,000 đ
Giấy in Couche Parrot, khổ A4, 230g, 50 tờ/xấp

Giấy in Couche Parrot, khổ A4, 230g, 50 tờ/xấp

50,000 đ
Giấy in Couche Parrot, khổ A4, 160g, 50 tờ/xấp

Giấy in Couche Parrot, khổ A4, 160g, 50 tờ/xấp

45,000 đ
Giấy in thuốc 1 mặt Parrot, khổ A3, 130g,100 tờ/xấp

Giấy in thuốc 1 mặt Parrot, khổ A3, 130g,100 tờ/xấp

110,000 đ
Giấy in thuốc 1 mặt Parrot, khổ A4, 130g,100 tờ/xấp

Giấy in thuốc 1 mặt Parrot, khổ A4, 130g,100 tờ/xấp

55,000 đ
Giấy in thuốc 2 mặt Parrot, khổ A3, 140g,100 tờ/ xấp

Giấy in thuốc 2 mặt Parrot, khổ A3, 140g,100 tờ/ xấp

120,000 đ
Giấy in thuốc 2 mặt Parrot, khổ A4, 140g,100 tờ/ xấp

Giấy in thuốc 2 mặt Parrot, khổ A4, 140g,100 tờ/ xấp

60,000 đ
Giấy in Card Parrot, khổ A3, 260g, 50 tờ/xấp

Giấy in Card Parrot, khổ A3, 260g, 50 tờ/xấp

120,000 đ
Giấy in Card Parrot, Khổ A4, 260g, 50 tờ/ xấp

Giấy in Card Parrot, Khổ A4, 260g, 50 tờ/ xấp

60,000 đ
Giấy in Decal Parrot, khổ A6, 135g, 50 tờ/xấp

Giấy in Decal Parrot, khổ A6, 135g, 50 tờ/xấp

27,000 đ
Giấy in Decal Parrot, Khổ A4, 135g, 50 tờ/xấp

Giấy in Decal Parrot, Khổ A4, 135g, 50 tờ/xấp

50,000 đ
Giấy in ảnh Parrot (nền chữ Cam) khổ A4, 260g, 20 tờ

Giấy in ảnh Parrot (nền chữ Cam) khổ A4, 260g, 20 tờ

50,000 đ
Giấy in ảnh Parrot (nền chữ Cam) khổ 13cm x 18cm, 260g, 100 tờ

Giấy in ảnh Parrot (nền chữ Cam) khổ 13cm x 18cm, 260g, 100 tờ

90,000 đ
Giấy Parrot 230gsm, Khổ A3+, 20 tờ/xấp

Giấy Parrot 230gsm, Khổ A3+, 20 tờ/xấp

65,000 đ
giấy 4 em bé, 260gsm, Khổ 30cm X 40cm, 20 tờ/xấp

giấy 4 em bé, 260gsm, Khổ 30cm X 40cm, 20 tờ/xấp

230,000 đ
Giấy Parrot 230gsm, Khổ A3 30cm X 40cm, 20 tờ/xấp

Giấy Parrot 230gsm, Khổ A3 30cm X 40cm, 20 tờ/xấp

50,000 đ
Giấy Parrot 135gsm, Khổ 30cm X 40cm, 100 tờ/xấp

Giấy Parrot 135gsm, Khổ 30cm X 40cm, 100 tờ/xấp

100,000 đ
Giấy in Parrot  230gsm, khổ 10cm x15cm, 50 tờ/xấp

Giấy in Parrot 230gsm, khổ 10cm x15cm, 50 tờ/xấp

25,000 đ
Giấy in ảnh 1 mặt (Giấy dầu) khổ A4, 200g, 20tờ/ xấp

Giấy in ảnh 1 mặt (Giấy dầu) khổ A4, 200g, 20tờ/ xấp

55,000 đ
Giấy in ảnh 1 mặt, khổ A4, 115g, 100 tờ/xấp

Giấy in ảnh 1 mặt, khổ A4, 115g, 100 tờ/xấp

45,000 đ
Giấy 6 bé, khổ A4/, 270g, 20 tờ/xấp

Giấy 6 bé, khổ A4/, 270g, 20 tờ/xấp

50,000 đ
Giấy Card 2 mặt, khổ A4, 230g, 50 tờ/xấp

Giấy Card 2 mặt, khổ A4, 230g, 50 tờ/xấp

45,000 đ
Giấy in ảnh 2 mặt bóng, khổA4, 230g, 50 tờ/ xấp

Giấy in ảnh 2 mặt bóng, khổA4, 230g, 50 tờ/ xấp

50,000 đ
Giấy in ảnh 1 mặt (con két), khổ A4, 230g, 20tờ/ xấp

Giấy in ảnh 1 mặt (con két), khổ A4, 230g, 20tờ/ xấp

20,000 đ
Giấy 4 em bé, khổ A4, 260g, 20 tờ/xấp

Giấy 4 em bé, khổ A4, 260g, 20 tờ/xấp

115,000 đ
Giấy thuốc 2 mặt, khổ A4, 140g, 100 tờ/xấp

Giấy thuốc 2 mặt, khổ A4, 140g, 100 tờ/xấp

60,000 đ
Giấy thuốc 2 mặt, khổ A4, 110g,100 tờ/ xấp

Giấy thuốc 2 mặt, khổ A4, 110g,100 tờ/ xấp

50,000 đ
Giấy in Card 1 mặt, khổ A4, 230g, 50 tờ/ xấp

Giấy in Card 1 mặt, khổ A4, 230g, 50 tờ/ xấp

50,000 đ
Giấy Parrot Couche A4, 160g, 50 tờ/ xấp

Giấy Parrot Couche A4, 160g, 50 tờ/ xấp

50,000 đ
Giấy Decal, khổ A4, 135g, 50 tờ/xấp

Giấy Decal, khổ A4, 135g, 50 tờ/xấp

50,000 đ
Giấy Kodak, khổ A5, 230g, 100 tờ/xấp

Giấy Kodak, khổ A5, 230g, 100 tờ/xấp

40,000 đ
Giấy PARROT (nền bạc), khổ A4, 260g, 20 tờ/xấp

Giấy PARROT (nền bạc), khổ A4, 260g, 20 tờ/xấp

50,000 đ
Giấy in ảnh Parrot 1 mặt (Giấy dâu), khổ A4, 180g, 20 tờ/xấp

Giấy in ảnh Parrot 1 mặt (Giấy dâu), khổ A4, 180g, 20 tờ/xấp

16,000 đ
Giấy in ảnh Parrot 1 mặt, khổ A4, 135g, 100 tờ/xấp

Giấy in ảnh Parrot 1 mặt, khổ A4, 135g, 100 tờ/xấp

50,000 đ
Giấy in ảnh Parrot 1 mặt, khổ A4, 115g, 100 tờ/xấp

Giấy in ảnh Parrot 1 mặt, khổ A4, 115g, 100 tờ/xấp

45,000 đ

Sản phẩm cùng thương hiệu