Giấy in Couche Parrot, khổ A4, 230g, 50 tờ/xấp

Parrot
Giấy in Couche Parrot, khổ A4, 230g, 50 tờ/xấp
2265

50,000 VND

Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: Giấy Parrot Couche A4
  • Định lượng: 230g
  • Số lượng: 50 tờ/ xấp

Sản phẩm cùng thương hiệu