Giấy PVC in card 3 lớp, màu trắng, 50 bộ/ xấp

PVC
Giấy PVC in card 3 lớp, màu trắng, 50 bộ/ xấp
666

350,000 VND

Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: Giấy PVC in card 3 lớp màu trắng
  • Số lượng: 50 bộ/ xấp