Giấy Ép Bằng Lái (Dẻo), 5 Li, 100 tờ/xấp

Sails
Giấy Ép Bằng Lái (Dẻo), 5 Li, 100 tờ/xấp
507

35,000 VND

Số lượng:
Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: Giấy Ép Bằng Lái (Dẻo)
  • Định lượng: 5 Li
  • số lượng: 100 tờ/xấp

Sản phẩm cùng thương hiệu