Giấy Ép (khổ 10cm X 15cm), 55 Mic, 100 tờ/xấp

Sails
Giấy Ép (khổ 10cm X 15cm), 55 Mic, 100 tờ/xấp
576

25,000 VND

Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: Giấy Ép (khổ 10cm X 15cm)
  • Định lượng: 55 Mic
  • Số lượng: 100 tờ/xấp

Sản phẩm cùng thương hiệu