Giấy Ép (khổ 13cm X 18Cm), 37 Mic, 100 tờ/xấp

Sails
Giấy Ép (khổ 13cm X 18Cm), 37 Mic, 100 tờ/xấp
366

17,000 VND

Số lượng:
Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: Giấy Ép (khổ 13cm X 18cm)
  • Định lượng: 37 Mic
  • Số lượng: 100 tờ/xấp

Sản phẩm cùng thương hiệu