Giấy Ép (khổ 20cm X 30Cm), 100 Mic, 100 tờ/xấp

Sails
Giấy Ép (khổ 20cm X 30Cm), 100 Mic, 100 tờ/xấp
581

140,000 VND

Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: Giấy Ép (khổ 20cm X 30cm)
  • Định lượng: 100 Mic
  • Số lượng: 100 tờ/xấp

Sản phẩm cùng thương hiệu