Giấy Ép (khổ 20cm X 30Cm), 100 Mic, 100 tờ/xấp

Sails
Giấy Ép (khổ 20cm X 30Cm), 100 Mic, 100 tờ/xấp
421

140,000 VND

Số lượng:
Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: Giấy Ép (khổ 20cm X 30cm)
  • Định lượng: 100 Mic
  • Số lượng: 100 tờ/xấp

Sản phẩm cùng thương hiệu