Giấy Ép (khổ 20cm X 30Cm), 125 Mic, 100 tờ/xấp

Sails
Giấy Ép (khổ 20cm X 30Cm), 125 Mic, 100 tờ/xấp
581

160,000 VND

Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: Giấy Ép (khổ 20cm X 30Cm)
  • Định lượng: 125 Mic
  • Số lượng: 100 tờ/xấp

Sản phẩm cùng thương hiệu