Giấy Ép (khổ 20cm X 30Cm), 45 Mic, 100 tờ/xấp

Sails
Giấy Ép (khổ 20cm X 30Cm), 45 Mic, 100 tờ/xấp
425

62,000 VND

Số lượng:
Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: Giấy Ép (khổ 20cm X 30cm)
  • Định Lượng: 45 Mic
  • Số lượng: 100 tờ/xấp

Sản phẩm cùng thương hiệu