Giấy Ép (khổ 30cm X 40cm), 2x80 Mic, 100 tờ/xấp

Sails
Giấy Ép (khổ 30cm X 40cm), 2x80 Mic, 100 tờ/xấp
427

240,000 VND

Số lượng:
Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: Giấy Ép (khổ 30cm X 40cm)
  • Định lượng: 80 Mic
  • Số lượng: 100 tờ/xấp

Sản phẩm cùng thương hiệu