Giấy Ép (khổ 30cm X 40Cm), 37 Mic, 100 tờ/xấp

Sails
Giấy Ép (khổ 30cm X 40Cm), 37 Mic, 100 tờ/xấp
571

120,000 VND

Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: Giấy Ép (khổ 30cm X 40cm)
  • Định lượng: 37 Mic
  • Số lượng: 100 tờ/xấp

Sản phẩm cùng thương hiệu