Giấy Ép (khổ 30cm X 40Cm), 55 Mic, 100 tờ/xấp

Sails
Giấy Ép (khổ 30cm X 40Cm), 55 Mic, 100 tờ/xấp
409

180,000 VND

Số lượng:
Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: Giấy Ép (khổ 30cm X 40Cm)
  • Định lượng: 55 Mic
  • Số Lượng: 100 tờ/xấp

Sản phẩm cùng thương hiệu